Σε γενικές γραμμές, οι τεχνικές χεριών μπορούν να χωριστούν σε:

  • Tsuki-waza( χτυπήματα με τη γροθιά της οποίας η τροχιά προς το στόχο είναι ευθεία)
  • Uchi-waza ( χτυπήματα που κατευθύνονται προς το στόχο απ’ έξω και πλαγίως)
  • Kake-waza ( χτυπήματα των οποίων η τροχιά προς τον στόχο είναι ημικυκλική).

 

Οι τεχνικές αυτές υποδιαιρούνται και σε πιο ειδικές κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης του χτυπήματος και με το τμήμα του χεριού που χρησιμοποιείται. Το ίδιο τμήμα του χεριού που χρησιμοποιείται στα χτυπήματα είναι δυνατό να  χρησιμοποιηθεί και σε (διάφορες)  αποκρούσεις.