Υπάρχουν στάσεις του σώματος κατά τις οποίες ο κορμός είναι κατακόρυφος και άλλες που δεν είναι. Κάθε μια από αυτές χωρίζεται σε στάσεις του κορμού κατά τις οποίες  αντικρίζει κανείς απευθείας τον αντίπαλο και άλλες που τον αντικρίζει υπό γωνία.