Οι στάσεις ποδιών μπορούν να χωριστούν σε βασικές στάσεις, όπου οι μυς είναι χαλαροί, σε στάσεις που τα πόδια βρίσκονται σε ένταση σπρώχνοντας τα γόνατα προς τα μέσα και σε στάσεις που τα πόδια πιέζονται προς τα έξω. Αν αυτές οι στάσεις είναι προσαρμοσμένες σε ειδικούς σκοπούς, προκύπτουν ειδικά είδη στάσεων.

Οι φυσικές στάσεις διευκολύνουν την μετάβαση της κίνησης σε μια ειδική τεχνική ενώ αυτές κατά τις οποίες τα πόδια βρίσκονται σε μυϊκή ένταση βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας και αυξάνουν τη δύναμη των τεχνικών τόσο της απόκρουσης όσο και της αντεπίθεσης.