Η δημιουργία και ανάπτυξη των τεχνικών του καράτε οφείλεται στη φύση του ανθρώπινου σώματος να παρουσιάζει άλλα σημεία του ευαίσθητα στο ανθρώπινο χτύπημα και άλλα ισχυρά. Μελετήθηκαν όλα τα σημεία του ανθρώπινου σώματος και βρέθηκαν εκείνα με τα οποία μπορεί να χτυπήσει ο άνθρωπος και εκείνα στα οποία δεν πρέπει να χτυπηθεί.