Το Σότοκαν Καράτε είναι μια παραδοσιακή ιαπωνική πολεμική τέχνη, που συνδυάζει τη γνώση φυσικών τεχνικών και νοητικών ικανοτήτων, όπως είναι η αυξημένη αίσθηση του συγχρονισμού, της απόστασης και του Κι. Η εκπαίδευση στο Σότοκαν Καράτε περιλαμβάνει Κιχόν ( θεμελιώδεις τεχνικές), Κάτα ( σύνολα κινήσεων ), και Κούμιτε ( προσομοίωση μάχης). Το Κι μπορεί να μεταφραστεί ως εσωτερική ενέργεια, νους, πνεύμα, ενέργεια ή ζωτική ενέργεια. Οι κραυγές που πιθανώς ακούτε από τους μαθητές σε μια σχολή καράτε ονομάζονται Κιάι, που σημαίνει εστίαση του Κι σε έναν ορισμένο σκοπό.

 

Το Σότοκαν Καράτε  μπορεί να αναπτύξει κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο ή σωματική διάπλαση, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η έμφαση δε δίνεται στη νίκη αλλά στην τελοιοποίηση των χαρακτήρων των ασκούμενων. Το καράτε αποτελεί την ιδεώδη ενασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο δραστήριων ανθρώπων λόγω της αρμονίας και της καθαρότητας των κινήσεων που θυμίζουν χορό, της δύναμης που προέρχεται από τη φύση του ως πολεμικής τέχνης και της ελαχιστοποίησης του κινδύνου και των τραυματισμών.

 

Επιπλέον, σήμερα το καράτε αποτελεί ένα άθλημα με παγκόσμια δομή και οργάνωση. Από το 1985, η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.) είναι πραγματικότητα. Επιδοτούμενη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), έχει την ευθύνη της οργάνωσης του αθλήματος στην Ελλάδα. Διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα ανδρών- γυναικών, όλων των βαθμίδων και ηλικιών ενώ οι Εθνικές Ομάδες όλων των επιπέδων συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις του εξωτερικού με μεγάλες επιτυχίες.