Το Σότοκαν Καράτε είναι ένα πολύπλευρο σύστημα εξάσκησης. Όσον αφορά στη φυσική εξάσκηση αναπτύσσει ποικίλες ικανότητες, όπως είναι η ταχύτητα, η δύναμη, η αντοχή και η ευκαμψία. Είναι μαχητική τέχνη και παράλληλα άθλημα που απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση και υψηλό επίπεδο τελειοποίησης για την κάθε τεχνική. Επίσης, αναπτύσσει την πνευματική οξύτητα αφού ο μαθητής χρειάζεται να αποκτήσει την ικανότητα να εφευρίσκει λύσεις, προκειμένου να βγει από διάφορες δυσχερείς συνθήκες.

Όσον αφορά στην ψυχική διάσταση της μαχητικής τέχνης που αναπτύσσει το Σότοκαν Καράτε, ο μαθητής καλλιεργεί αυτοπειθαρχία, αυτοσεβασμό, σεβασμό για όλες τις υπάρξεις γύρω του, αντοχή, υπομονή και επιμονή. Αναπτύσσει επίσης, μια διαισθητική ικανότητα ελέγχου του περιβάλλοντος, η οποία λειτουργεί πάντα με ασυνείδητο τρόπο. Πάνω απ’ όλα όμως, ο μαθητής μαθαίνει να σκαλίζει τις εσώτερες πτυχές της ύπαρξής του και να φέρνει στην επιφάνεια τους φόβους του. Τους κοιτάζει κατάματα και γνωρίζει τα αδύνατα σημεία του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκτήσει μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που θα τον καθοδηγεί σε όλους τους τομείς της ζωής του. Όλα αυτά, μαζί με την ιδέα της συνεργασίας που αναπτύσσεται στο Ντότζο (« τον τόπο όπου μπορεί κανείς να κατανοήσει το Δρόμο»), διαμορφώνουν ένα υγιές και σταθερό άτομο από φυσικής και ψυχοπνευματικής άποψης.