Τα παιδιά.

Ειδικότερα τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από το καράτε. Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δίνει έμφαση στο σεβασμό, την πειθαρχία, την ευγένεια. Η συγκέντρωση είναι απαραίτητη καθ’όλη τη διάρκεια της προπόνησης.

Μια καλή ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί είναι τα 6 χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν ξεκινήσει αργότερα έχει λιγότερες προοπτικές. Στην πραγματικότητα στο σύλλογο μας ασκούνται καθημερινά άτομα που η ηλικία τους ποικίλει. Έρχονται μικρά παιδιά, παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών, φοιτητές, ακόμα και οικογένειες που προπονούνται μαζί.