Το Dojo Kun είναι οι αρχές του Dojo και μεταφράζονται ως εξής:

-Να επιζητάς την τελειότητα του χαρακτήρα

-Να ακολουθείς το δρόμο της αλήθειας

-Να καταβάλεις αδιάκοπη προσπάθεια

-Να σέβεσαι τους άλλους

-Να αποφεύγεις τη βίαιη συμπεριφορά